CommuniGate Pro

Tillsammans med CommuniGate Systems erbjuder vi en kompetent programvara för hantering av E-post, Groupware och VoIP. Vi levererar en enkel och pålitlig programvara med funktioner utöver det vanliga. Till exempel stöd för krypterad epost i webbmailen, krypterad trafik mellan klient och server.

Som användare arbetar du effektivt med en spam och virusfri epost.

Som administratör väljer du en stabil och pålitlig lösning som utvecklats sedan 1993, du administrerar hela servern via ett webbgränssnitt.

En ytterligare fördel är att alla dina klienter kan spara all sin E-post på servern för åtkomst via en krypterad webbmail, du har då backup på all epost automatiskt eftersom den dels ligger i datorn och dels på servern. Självklart är det enkelt att göra en backup på mailserverns konfiguration och brevlådor.

En ny licens som innefattar Listpris
25 konton, obegränsat med domäner, grupper, alias och vidarebefodringar 899 EUR
50 konton, obegränsat med domäner, grupper, alias och vidarebefodringar 1 499 EUR
Ytterligare användare upp till flera miljoner konton och clusterservrar Kontakta oss för offert

*) det finns rabatterad version för utbildningssektorn.


Mailshell SpamCatcher

Pluginlicenser är begränsade till ett visst antal meddelanden som kontrolleras inom en 60 minuters period. Överskrids gränsen släpper filtret igenom meddelandet obearbetat. Licensen är baserad på 12 månader och för att få en oavbruten kontroll måste licensen förnyas en gång per år.

MailShell SpamCatcher Plugin Licens Listpris
50 meddelanden/timme 279 EUR
150 meddelanden/timme 559 EUR
300 meddelanden/timme 719 EUR
Övrig trafik Kontakta oss för offert

McAfee Virus Scanner

Pluginlicenser är begränsade till ett visst antal meddelanden som kontrolleras inom en 60 minuters period. Överskrids gränsen väntar meddelandet tills nästa 60 minuters period, då bearbetar den meddelandet. Licensen är baserad på 12 månader och för att få en oavbruten kontroll måste licensen förnyas en gång per år.

McAfee Plugin Licens Listpris
50 meddelanden/timme 399 EUR
2000 meddelanden/timme 799 EUR
Övrig trafik Kontakta oss för offert

Med reservation för ändring, priserna uppdaterade December 2009 och avser CommuniGate Pro 5.3.