Priser på service och felsökning

Priser på reparationer som inte omfattas av Apples garantier eller kvalitetsprogram. Priserna nedan visas både med och utan moms. Till dessa priser tillkommer pris på delar och eventuella frakter.

Innan reparationen påbörjas presenteras alltid ett kostnadsförslag för godkännande.

Om reparation avböjs efter felsökning kommer en felsökningskostnad på 400 kr exkl moms (500 inkl moms) att debiteras.

Åtgärdpris utan momsmed moms
Felsökning med kostnadsförslag 400 kr 500 kr
Arbetskostnad per timme 990 kr 1 237 kr